• /ə'plaid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ứng dụng
  applied chemistry
  hoá học ứng dụng
  to graduate in applied mathematics
  tốt nghiệp ngành toán ứng dụng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  được ứng dụng

  Hóa học & vật liệu

  được áp dụng

  Kỹ thuật chung

  đặt
  được đặt vào
  applied moment
  mômen được đặt vào
  được ứng dụng
  ứng dụng
  applied anatomy
  giải phẫu học ứng dụng
  applied art
  nghệ thuật ứng dụng
  applied chemistry
  hóa học ứng dụng
  applied decorative art
  nghệ thuật trang trí ứng dụng
  applied fracture mechanics
  cơ học phá hủy ứng dụng
  applied geology
  địa chất học ứng dụng
  applied geology
  địa chất ứng dụng
  applied hydraulicking
  thủy lực học ứng dụng
  applied informatics
  tin học ứng dụng
  applied inverse scattering theory
  lý thuyết tán xạ ngược ứng dụng
  applied load
  tải trọng ứng dụng
  applied mathematics
  toán (học) ứng dụng
  applied moment
  mômen ứng dụng
  applied research
  nghiên cứu ứng dụng
  applied science
  khoa học ứng dụng
  applied theory of plasticity
  lý thuyết dẻo ứng dụng
  General Applied Scientific Laboratories (GASL)
  các phòng thí nghiệm khoa học ứng dụng chung
  National Laboratory for Applied Network Research (USA) (NLANR)
  Phòng thí nghiệm quốc gia dùng cho nghiên cứu ứng dụng mạng (Hoa Kỳ)
  technology applied science
  khoa học ứng dụng côngnghệ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X