• /´tʌmblə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cốc vại (cốc để uống, cạnh thẳng đứng, đáy phẳng, không quai, không có chân đứng)
  Một cốc vại (lượng chứa trong cốc vại) (như) tumblerful
  Người làm xiếc nhào lộn
  Giống chim bồ câu nhào lộn (trong khi bay)
  Con lật đật (đồ chơi)
  Cái lẫy khoá (bộ phận của ổ khoá giữ cái then cho đến khi được chìa khoá nâng lên)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  máy xáo trộn, thùng xáo trộn, xe lật

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Máy trộn, trống quay, tang quay nhẵn, xe lật

  Điện

  công tác lật

  Kỹ thuật chung

  máy lật
  máy nhào trộn

  Giải thích EN: A device in which objects are tumbled.a device in which objects are tumbled. Giải thích VN: Một thiết bị trong đó các vật thể được nhào trộn.

  trống quay

  Kinh tế

  cốc cao
  thiết bị lật đảo
  thùng quay
  curing tumbler
  thùng quay để ướp muối
  rice tumbler
  thùng quay để xoa gạo
  thùng quay đánh bóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X