• Thông dụng

  Danh từ

  Vùng đổ nát (vùng nội thành có những căn nhà đổ nát)
  Phạm vi mù mờ, phạm vi lấp lửng (phạm vi hay điều kiện không chắc chắn giữa những phạm vi, điều kiện khác được xác định rõ ràng hơn)
  wrestling is in a twilight zone between sport and entertainment
  đấu vật nằm lấp lửng giữa thể thao và vui chơi giải trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X