• /ti´rænik/

  Thông dụng

  Cách viết khác tyrannical

  'tir”n”s
  tính từ
  Bạo ngược, chuyên chế, hung tàn (đạt được sự tuân lệnh bằng vũ lực hoặc đe doạ, giống một bạo chúa)
  a tyrannic regime
  một chế độ chuyên chế
  she works for a tyrannic new boss
  cô ấy làm việc cho một ông chủ mới bạo ngược

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X