• /rəˈʒim , reɪˈʒim , rəˈdʒim , reɪˈdʒim/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chế độ, cách thức cai trị, hệ thống cai trị (một nước)
  a democratic regime
  chế độ dân chủ
  a socialist regime
  chế độ xã hội chủ nghĩa
  a feudal regime
  chế độ phong kiến
  Chế độ, cách thức quản trị hiện hành, hệ thống quản trị hiện hành (trong kinh doanh..)
  Chế độ ăn uống, chế độ tập luyện

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Chế độ làm việc

  Xây dựng

  tình hình
  regime of flow
  tình hình dòng chảy

  Kỹ thuật chung

  chế độ (dòng chảy, thủy nhiệt)
  flow regime
  chế độ dòng chảy
  trạng thái
  climatic regime
  trạng thái khí hậu
  hardening regime
  trạng thái đông cứng
  regime of river
  trạng thái của dòng sông

  Kinh tế

  chế độ
  chính quyền
  chỉnh thể

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X