• /ʌlt/

  Thông dụng

  Viết tắt
  Vào tháng trước ( ultimo)
  thank you for your letter of the 10th ult.
  cảm ơn anh về thư viết ngày 10 tháng trước của anh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X