• /ʌn´bend/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .unbent

  Kéo thẳng, vuốt thẳng, uốn thẳng
  Tháo ra, làm lơi ra, nới ra
  Duỗi thẳng ra
  Giải (trí), làm cho (trí óc) đỡ căng thẳng
  (hàng hải) tháo (dây buộc)

  Nội động từ

  Thẳng ra, duỗi ra; lơi ra
  Thấy đỡ căng thẳng (trí óc)
  Dịu bớt (nét mặt)
  Xuề xoà, trở nên thoải mái, trở nên bớt căng thẳng, không câu nệ (trong ứng xử)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) kéo thẳng, nắn thẳng, vuốt thẳng

  Xây dựng

  vuốt thẳng
  uốn thẳng

  Kỹ thuật chung

  nắn thẳng
  giãn ra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X