• /ri´læks/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nới lỏng, buông lỏng, lơi ra
  to relax one's hold
  buông lỏng ra, nới lỏng ra
  relax discipline
  nới lỏng kỷ luật
  Làm dịu đi, làm chùng, làm bớt căng thẳng (sự việc..)
  to relax tension
  làm tình hình bớt căng thẳng
  Làm bớt căng thẳng, làm cho dễ chịu, giải (trí)
  to relax one's mind
  giải trí
  to relax one's muscles
  làm giãn bắp cơ
  Giảm nhẹ (hình phạt)
  Làm yếu đi, làm suy nhược
  (y học) làm nhuận (tràng)
  to relax the bowels
  làm nhuận tràng
  Buông lơi (sự tập trung, sự luyện tập..)

  Nội động từ

  Lỏng ra, chùng ra, giãn ra (gân cốt bắp cơ)
  Giảm bớt, nguôi đi, bớt căng thẳng, dịu đi
  anger relaxes
  cơn giận nguôi đi
  his features relaxed
  nét mặt anh dịu đi
  world tension relaxes
  tình hình thế giới bớt căng thẳng
  Giải trí, nghỉ ngơi
  to relax for an hour
  giải trí trong một tiếng đồng hồ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hàm yếu, hàm bé

  Kỹ thuật chung

  làm chùng
  làm chùng (ứng suất)
  làm yếu
  nới
  nới lỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X