• /´streitən/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho thẳng
  to straighten out an iron bar
  đập một thanh sắt cho thẳng
  Sắp xếp cho ngăn nắp
  to straighten up a room
  xếp một căn phòng cho ngăn nắp
  ( + something out) giải quyết cái gì; loại bỏ khó khăn khỏi cái gì
  Let's try to straighten out this confushion
  Chúng ta hãy cố gắng tháo gỡ rối ren này
  ( + somebody out) (thông tục) loại bỏ sự hoài nghi, loại bỏ sự dốt nát khỏi đầu óc ai

  Nội động từ

  Trở nên thẳng
  the rope straightens
  dây thừng thẳng ra
  ( + oneself) up làm cho thân thể thẳng lên; ngồi (đứng) thẳng lên

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) nắn thẳng, sửa thẳng

  Cơ khí & công trình

  sửa thẳng

  Xây dựng

  vuốt thẳng
  uốn thẳng

  Kỹ thuật chung

  nắn sửa
  nắn thẳng
  straighten a bar
  nắn thẳng một thanh (bộ cong)
  straighten a drill hole
  nắn thẳng lỗ khoan
  điều chỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X