• /ʌη´kʌlə:d/

  Thông dụng

  Cách viết khác uncolored

  Tính từ

  Không thêu dệt thêm, không tô vẽ thêm (câu chuyện, bản báo cáo)
  an uncoloured description of events
  một sự mô tả sự kiện không tô vẽ
  Không bị ảnh hưởng, không bị tác động (của cái gì)
  his judgement was uncoloured by personal prejudice
  nhận định của ông không hề bị ảnh hưởng của thành kiến cá nhân

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X