• BrE & NAmE /'ʤʌʤmənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác judgment

  Như judgment

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự phán đoán
  sự tranh luận
  sự xét xử

  Kinh tế

  án
  phán định
  judgement creditor
  chủ nơi phán định
  judgement debt
  nợ phán định
  judgement debtor
  con nợ phán định
  phán quyết
  declaratory judgement
  phán quyết xác nhận quyền lợi
  definite judgement
  phán quyết xác định
  foreign judgement
  phán quyết ở nước ngoài (của tòa án)
  judgement debt
  nợ phán quyết (do tòa xét phải trả)
  judgement in persona
  phán quyết đối nhân
  judgement in rem
  phán quyết đối vật
  judgement lien
  quyền lưu giữ theo phán quyết của tòa
  quyết định của tòa
  quyết định của tòa án
  sự đánh giá
  tasters' judgement
  sự đánh giá bằng cảm quan
  sự phán đoán
  judgement samples
  hàng mẫu chọn theo sự phán đoán
  sự phán xét
  xét xử

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  judgment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X