• /¸ʌnfri´kwentid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ít ai lui tới, ít người qua lại, ít người tham gia

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X