• /´lounsəm/

  Thông dụng

  Cách viết khác lonely

  Như lonely
  on one's lonesome
  đơn độc, cô độc


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  befriended , loved , unlonesome

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X