• /dɪˈzɜːtɪd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không người ở, hoang vắng, trống trải, vắng vẻ, hiu quạnh
  Bị ruồng bỏ, bị bỏ mặc, bị bỏ rơi

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  busy , crowded , populated , populous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X