• /´gɔdfɔ¸seikən/

  Thông dụng

  Tính từ
  (thông tục) tồi tàn, khốn nạn (người); tiêu điều, hoang vắng (nơi chốn)
  a godforsaken place
  nơi hoang vắng, nơi khỉ ho cò gáy
  a godforsaken occupation
  nghề chó chết, nghề khốn khổ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X