• Điện

    thời gian phục vụ có ích

    Giải thích EN: The length of time an item will operate or the time until the probability of failure exceeds the desired operating requirements. Giải thích VN: Khoảng thời gian một thiết bị hoạt động hay thời gian cho tới khi khả năng hỏng hóc vượt quá các yêu cầu vận hành mong muốn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X