• /yuˈtoʊpiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( Utopia) điều không tưởng (nơi tưởng tượng ra hoặc tình trạng của các vấn đề trong đó mọi việc đều hoàn hảo)
  create a political Utopia
  tạo ra một điều không tưởng về chính trị
  Xã hội không tưởng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  điều không tưởng
  sự không tưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X