• /pə'fekʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoàn thành, sự hoàn chỉnh, sự hoàn thiện
  Sự tuyệt mỹ, sự tuyệt hảo
  Lý tưởng; chất lượng cao nhất, tình trạng tốt nhất
  Người hoàn toàn, người hoàn hảo, vật hoàn hảo
  ( số nhiều) tài năng hoàn hảo, đức tính hoàn toàn

  Cấu trúc từ

  to perfection
  một cách hoàn hảo, đúng ở độ cần thiết
  a counsel of perfection
  như counsel


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X