• Xây dựng

    sàng chân không

    Giải thích EN: A linen-filter screen with a vacuum pump behind it; used in a concrete form to produce vacuum concrete. Giải thích VN: Một sàng lọc với bơm chân không đằng sau của nó, sử dụng trong đổ bê tông nhằm tạo ra bê tông chân không.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X