• /,vælidik'tɔ:ri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dùng như một lời từ biệt, kèm theo một lời từ biệt
  a valedictory speech
  một bài diễn văn từ biệt

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn văn từ biệt của một học sinh đỗ thủ khoa ở một trường trung học hay cao đẳng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  welcoming

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X