• /¸gud´bai/

  Thông dụng

  Danh từ
  Lời chào tạm biệt, lời chào từ biệt
  to say good-bye to somebody
  chào từ biệt ai, chia tay ai
  to bid someone good-bye
  tạm biệt ai, từ biệt ai
  to kiss sth good-bye
  không rớ tới, giã biệt
  Thán từ
  Tạm biệt
  good-bye to the holidays
  tạm biệt những ngày hè! thôi thế là hết những ngày hè!

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X