• /´fɔ:¸frʌnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hàng đầu ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  in the forefront of the battle
  ở hàng đầu trận chiến đấu
  Mặt trước (nhà)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  background

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X