• /,veəriə'biliti/

  Thông dụng

  Cách viết khác variableness

  Như variableness

  Cơ khí & công trình

  tính biến động

  Toán & tin

  độ biến đổi
  tính biến thiên

  Xây dựng

  tính biến đổi được
  tính khả biến

  Kỹ thuật chung

  sự biến đổi
  continuous variability
  sự biến đổi liên tục
  runoff variability
  sự biến đổi dòng chảy
  tĩnh
  runoff variability
  tính biến đổi dòng chảy
  variability of stream flow
  tính biến đổi lưu lượng

  Kinh tế

  sự dao động
  sự thay đổi
  tính bất định
  tính biến đổi
  tính biến đổi, tính thay đổi, tính bất định
  tính thay đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X