• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) (thuộc) vectơ
  vectorial calculus
  phép tính vectơ

  Xây dựng

  hướng lượng

  Kỹ thuật chung

  có hướng
  vectơ
  factor-vectorial space
  không gian vectơ thương
  linear group of vectorial space
  nhóm tuyến tính của một không gian vectơ
  vectorial calculus
  phép tính vectơ
  vectorial field
  trường véctơ
  vectorial method
  phương pháp vectơ
  vectorial subspace
  không gian vectơ con

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X