• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .venae

  (giải phẫu) tĩnh mạch, ven

  Y học

  tĩnh mạch
  vena anastomotica inferior
  tĩnh mạch nối dưới
  vena angularis
  tĩnh mạch góc
  vena aqueductus
  tĩnh mạch tiền đình
  vena axillaris
  tĩnh mạch nách
  vena azygos
  tĩnh mạch đơn
  vena basilica
  tĩnh mạch nền cánh tay
  vena buibi vestibull
  tĩnh mạch hành tiền đình
  vena cava
  tĩnh mạch chủ, tĩnh mạch chính chuyên chở máu từ các tĩnh mạch khác đến tâm nhĩ phải
  vena cava inferior
  tĩnh mạch chủ dưới
  vena cava superior
  tĩnh mạch chủ trên
  vena centralis retinae
  tĩnh mạch trung tâm võng mạc
  vena cephalica
  tĩnh mạch đầu phụ
  vena cerebri anterior
  tĩnh mạch não trước
  vena cervicalis profunda
  tĩnh mạch cổ sâu
  vena choroidea
  tĩnh mạch mạch mạc
  vena clomitans
  tĩnh mạch đi kèm
  vena colica sinistra
  tĩnh mạch kết tràng trái
  vena cordis
  tĩnh mạch tim
  vena cordis magna
  tĩnh mạch tim lớn, tĩnh mạch vành lớn
  vena cordis parva
  tĩnh mạch vành bé
  vena diploica frontalis
  tĩnh mạch tủy xương trán
  vena diploica occipitalis
  tĩnh mạch tủy xương chẩm
  vena dorsalis clitoridis
  tĩnh mạch mu âm vật
  vena dorsalis penis
  tĩnh mạch mu dương vật
  vena emissaria mastoid
  tĩnh mạch liên lạc chũm
  vena epigastrica inferior
  tĩnh mạch thượng vị
  vena esophageae
  tĩnh mạch thực quản
  vena facialis
  tĩnh mạch mặt
  vena femoralis
  tĩnh mạch đùi
  vena gastrica dextra
  tĩnh mạch vị phải
  vena gestroepiploica dextra
  tĩnh mạch vị mạc nối phải
  vena iliaca communis
  tĩnh mạch chậu chung
  vena iliaca interna
  tĩnh mạch chậu trong
  vena intercostalis superior dextra
  tĩnh mạch giãn sườn trên phải
  vena jugularis anterior
  tĩnh mạch cảnh trước
  vena jugularis interna
  tĩnh mạch cảnh trong
  vena labialis superior
  tĩnh mạch môi trên
  vena lacrimalis
  tĩnh mạch lệ
  vena laryngea superior
  tĩnh mạch thanh quản trên
  vena lingualis
  tĩnh mạch lưỡi
  vena mammaria interna
  tĩnh mạch vú trong, tĩnh mạch ngực trong
  vena mediana basilica
  tĩnh mạch nền cánh tay
  vena mediana cubiti
  tĩnh mạch trụ giữa
  vena mensenterica inferior
  tĩnh mạch mạc treo tràng
  vena mesenterica superior
  tĩnh mạch mạc treo tràng trên
  vena ovarica dextra
  tĩnh mạch buồng trứng phải
  vena palatina externa
  tĩnh mạch khấu cái ngoài
  vena poplitea
  tĩnh mach kheo
  vena portae
  tĩnh mạch cửa
  vena prepylorica
  tĩnh mạch trước môn vị
  vena profunda femoris
  tĩnh mạch đùi sâu
  vena pulmonalis inferior left
  tĩnh mạch phổi dưới trái
  vena pulmonalis superior sinistra
  tĩnh mạch phổi trên trái
  vena rectalis superior
  tĩnh mạch trực tràng trên
  vena sternocleidomastoidea
  tĩnh mạch ức - đòn - chũm
  vena subclavia
  tĩnh mạch dưới đòn
  vena submentalis
  tĩnh mach dưới cằm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X