• /bə´zilikə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ cổ,nghĩa cổ) La-mã hoàng cung
  (từ cổ,nghĩa cổ) La-mã pháp đình
  Nhà thờ xây sâu với hai dãy cột

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  Hoàng cung (La Mã)
  đền cổ
  pháp đình

  Giải thích EN: 1. in ancient Rome, a large oblong building used as a court of justice, usually lit by a clerestory and having double colonnades and a semicircular apse.in ancient Rome, a large oblong building used as a court of justice, usually lit by a clerestory and having double colonnades and a semicircular apse. 2. a similar building used as a Christian church.a similar building used as a Christian church.

  Giải thích VN: 1. Trong đế chế La mã cổ, một tòa nhà có hình chữ nhật được sử dụng như một tòa án thường được chiếu sáng bởi các của sổ, có các dãy hàng cột đôi và một khu cầu nguyện hình bán nguyệt.///2. Một tòa nhà tương tự được sử dụng như một nhà thờ đạo Cơ đốc.

  Kỹ thuật chung

  nhà thờ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  church , shrine , temple , title

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X