• /ɪnˈfɪəriər/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dưới
  Thấp hơn, kém; thấp kém, tồi (vật...)
  (thực vật học) hạ, dưới (bầu hoa)

  Danh từ

  Người cấp dưới
  Vật loại kém

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sản phẩm tồi

  Giải thích EN: Of relatively low grade or quality.

  Giải thích VN: Sản phẩm hạng kém hay chất lượng tương đối thấp.

  Toán & tin

  dưới, xấu, kém

  Xây dựng

  thấp kém

  Y học

  ở dưới

  Kỹ thuật chung

  dưới
  alveolar artery inferior
  động mạch (ổ) răng dưới
  angulus inferior scapulae
  góc dưới của xương bả vai
  apertura inferior cassaeiculi tympanici
  lỗ dưới của ống hòm nhĩ
  apertura pelvis inferior
  eo dưới
  arcus dentalis inferior
  cung răng dưới
  arcus palpebralis inferior
  cung rìa mi dưới
  arteria collateralis ulnaris inferior
  động mạch nhánh bên trụ dưới
  arteria genu inferior medialis
  động mạch gối dưới giữa
  arteria glutea inferior
  động mạch mông dưới
  arteria karyngea inferior
  động mạch thanh quản dưới
  arteria phrenica inferior
  động mạch hoành dưới
  arteria suprarenalis inferior
  động mạch thượng thận dưới
  ateria alveolaris inferior
  động mạch ổ răng dưới
  cerebral vein inferior
  tĩnh mạch não dưới
  curved line of ilium inferior
  đường bán khuyên dưới, đường mông dưới
  curved line of occipital bone inferior
  đường cong chẩm dưới
  extremitas inferior
  chi dưới
  gemellus muscle inferior
  cơ sinh đôi dưới
  gluteal vein inferior
  tĩnh mạch mông dưới
  hemorrhoidal vein inferior
  tĩnh mạch trực tràng dưới
  iliac spine anterior inferior
  gai chậu trước dưới
  incisura vertebralis inferior
  khuyết đốt sống dưới
  inferior angle of parietalbone
  góc dưới của xương đỉnh
  inferior angle of scapula
  góc dưới của xương ức, xương bả vai
  inferior dental block
  phong bế răng dưới (một kiểu gây tê dây thần kinh răng dưới)
  inferior index
  chỉ số dưới
  inferior lay
  lớp dưới
  inferior limit
  giới hạn dưới
  inferior planet
  hành tinh dưới
  linea nuchae inferior
  đường cong chẩm dưới
  lobus inferior pulmonis
  thùy dưới phổi
  macular arteriole inferior
  tiểu động mạch điểm vàng dưới
  omental recess inferior
  ngách mạch nối dưới
  pedunculus cerebellaris inferior
  cuống tiểu não dưới
  pedunculus thalami inferior
  cuống dưới đồi
  pelvic strait inferior
  eo dưới
  plexus dentalis inferior
  đám rối thần kinh răng dưới
  plexus hypogastricus inferior
  đám rối thần kinh hạ vị dưới
  plica duodenalis inferior
  nếp tá tràng dưới
  pubic ligament inferior
  dây chằng dưới khớp mu
  rectal plexus inferior
  đám rối thần kinh trực tràng dưới
  semilunar lobe inferior
  thùy bán nguyệt dưới
  splna iliaca posterin inferior
  gai chậu sau dướí
  straight muscle of eyeball inferior
  cơ thẳng dưới của nhãn cầu
  sulcus temporalis inferior
  rãnh thái dương dưới
  tabes inferior
  tabes chi dưới
  temporal arteriole of rectina inferior
  tiểu động mạch của vùng thái dương - võng mạc dưới
  thyroid incisure inferior
  khuyết sụn giáp dưới
  thyroid vein inferior
  tĩnh mạch tuyến giáp dưới
  vena anastomotica inferior
  tĩnh mạch nối dưới
  vena cava inferior
  tĩnh mạch chủ dưới
  vena pulmonalis inferior left
  tĩnh mạch phổi dưới trái
  venae labiales inferior
  tĩnh mạch môi dưới
  venae rectales inferior
  tĩnh mạch trực tràng dưới
  venula macularis inferior
  tiễu tĩnh mạch hoàng điểm dưới

  Kinh tế

  thấp
  inferior in quality
  chất lượng thấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X