• /¸və:bəlai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự phát biểu bằng lời nói
  verbalization of an idea
  sự phát biểu một ý bằng lời nói
  Sự nói dài dòng
  (ngôn ngữ học) sự động từ hoá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X