• /a:¸tikju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) khớp
  Sự nối bằng khớp; sự khớp lại với nhau
  Cách đọc rõ ràng; cách phát âm rõ ràng
  (kỹ thuật) trục bản lề

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bản lề
  khớp
  arch without articulation
  vòm không khớp
  articulation by ball-and-socket
  khớp cầu kiểu ổ bi
  three-articulation arch
  vòm ba khớp
  triple articulation
  vòm ba khớp
  triple articulation arch
  vòm ba khớp
  triple-articulation arch
  vòm 3 khớp
  độ rõ
  nối khớp
  sự nối khớp
  trục bản lề

  Địa chất

  khớp, sự nối bằng khớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X