• /və:´bousnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác verbosity

  Danh từ
  Sự dài dòng; tính dông dài (của báo cáo, bài văn...)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X