• /´windinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự lộng gió, tình trạng có nhiều gió; tình trạng gây ra bởi gió
  Tính chất gió lộng, sự phơi ra trước gió (nhất là gió mạnh)
  (y học) sự đầy hơi
  (thông tục) sự dài dòng, sự trống rỗng, sự huênh hoang; sự ba hoa
  (thông tục) sự sợ hãi, sự lo lắng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X