• /´və:biidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nói dài, sự lắm lời (dùng chồng chất những từ không cần thiết); tính dài dòng (báo cáo, bài văn)
  the speaker lost himself in verbiage
  diễn giả sa đà nói dài dòng
  'v”:'biid™
  danh từ
  Lối nói dài dòng, cách nói huyên thuyên/ba hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X