• /´vigərəsnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự sôi nổi, sự mãnh liệt, sự mạnh mẽ, sự hoạt bát, tình trạng đầy sinh lực
  Tính chất hùng hồn, tính chất mạnh mẽ, tình trạng đầy khí lực (lời lẽ..)
  Sự mạnh khoẻ, sự cường tráng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  dash , punch , starch , verve , vim , vitality

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X