• /dæ∫/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự va chạm, sự đụng mạnh
  Tiếng nước vỗ bờ, tiếng nước vỗ
  Sự lao tới, sự xông tới, sự nhảy bổ vào
  to make a dash at (against) the enemy
  lao tới kẻ thù
  to make a dash for something
  xống tới lấy cái gì
  Sự hăng hái, sự hăm hở; nghị lực, tính táo bạo, tính kiên quyết
  a man of skill and dash
  một người có kỹ năng và nghị lực
  Vết, nét (tô màu trên bức hoạ...)
  Chút ít, ít, chút xíu
  a dash of vinegar
  một tí giấm
  there is a romantic dash in it
  có một chút gì lãng mạn trong đó
  Vẻ phô trương, dáng trưng diện
  to cut a dash
  có vẻ bảnh bao; làm ra vẻ làm ra dáng, loè, khoe khoang, phô trương
  Nét viết nhanh
  Gạch ngang (đầu dòng...)
  (thể dục,thể thao) cuộc đua ngắn
  hundred-metre dash
  cuộc chạy đua 100 mét

  Nội động từ

  Lao tới, xông tới
  the scoundrel dashed into the first-aid ward
  tên lưu manh xông vào khu cấp cứu
  Va mạnh
  waves dashed against the cliffs
  sóng va mạnh vào vách đá

  Ngoại động từ

  Vất mạnh, ném mạnh
  in her anger, the wife dashed her spectacles to the ground
  trong cơn nóng giận, người vợ đã vất phăng mắt kính của mình xuống đất
  dash it!
  mẹ kiếp!
  to dash something off
  làm thật nhanh, làm vội
  the secretary dashed off the weekly report to his director
  người thư ký thảo vội bản báo cáo hàng tuần trình cho giám đốc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự va mạnh

  Ô tô

  bảng khí cụ

  Toán & tin

  nhấn mạnh // nét gạch

  Xây dựng

  hòa
  kẻ sọc
  khắc vạch
  vỗ bờ

  Kỹ thuật chung

  bảng điều khiển
  dash panel
  hộp bảng điều khiển
  cán búa
  nét
  nét gạch
  dash line
  nét gạch gạch
  nhấn mạnh
  gạch ngang
  en dash
  dấu gạch ngang-
  pha
  trộn
  vạch
  dash line
  đường vạch vạch (-----)
  dash-and-dot line
  đường chấm vạch
  dash-and-dot line
  đường chấm vạch (_._._.)
  dot-and-dash
  chấm-vạch
  road marking dash line
  vạch dấu đứt đoạn
  vết
  vữa sỏi

  Kinh tế

  gạch ngang (đầu dòng)

  Nấu ăn

  1 dash= 1 drop= 1/16 tsp= 1/80 ml

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  birr , bolt , dart , haste , onset , run , rush , sortie , sprint , spurt , zip , animation , brio ,

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X