• /vim/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thông tục) sinh lực, sức mạnh, nghị lực
  full of vim
  đầy sinh lực
  put more vim into your acting!
  hãy diễn có khí thế hơn nữa!


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  animation , bounce , brio , dash ,

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X