• Giao thông & vận tải

  hệ số lỗ rỗng

  Xây dựng

  tỷ lệ độ rỗng

  Kỹ thuật chung

  chỉ số độ rỗng
  độ rỗng
  critical void ratio
  độ rỗng tới hạn
  critical void ratio of sands
  độ rỗng tới hạn của cát
  residual void ratio
  độ rỗng dư
  độ xốp
  hệ số độ rỗng
  hệ số rỗng
  initial void ratio
  hệ số rỗng ban đầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X