• (đổi hướng từ Voters)
  /´voutə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cử tri, người bỏ phiếu, người có quyền bầu cử (nhất là trong một cuộc tuyển cử (chính trị))

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người bầu cử
  người bỏ phiếu
  media voter
  người bỏ phiếu trung dung
  median voter
  những người bỏ phiếu trung dung
  người bỏ phiếu, người bầu cử

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X