• /'rezidənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có nhà ở, cư trú, ở chính thức (một nơi nào); thường trú
  the resident population
  cư dân (không phải khách vãng lai); số dân chính thức (ở một nơi nào, không kể những người tạm trú)
  (động vật học) không di trú (chim)
  Ở ngay tại chỗ, nội trú (bệnh viện, trường học...)
  resident physician
  bác sĩ nội trú
  ( + in) thuộc về, ở vào
  rights resident in the nation
  quyền lợi thuộc về một nước

  Danh từ

  Người sinh sống, người trú ngụ, người có nhà (ở một nơi nào đó, không phải là khách viếng thăm); cư dân
  Khách trọ, người ở qua đêm (trong khách sạn)
  Thống sứ; công sứ (ở các nước thuộc địa hoặc nửa thuộc địa)
  (động vật học) chim không di trú
  (y học) bác sĩ nội trú (như) residentỵphysician

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lưu trú

  Kinh tế

  cư dân
  cư dân (ở một nơi nào)
  dân cư trú
  dân lưu trú
  người cư trú
  người trú ngụ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X