• /´mi:diə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Số nhiều của medium
  Tầng giữa huyết quản
  ( the media) phương tiện truyền thông đại chúng

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  vừa vừa

  Toán & tin

  phương tiện ghi
  truyền thông

  Vật lý

  phương sự chuyển

  Kỹ thuật chung

  lớp giữa, áo giữa
  môi trường
  corrosive media
  môi trường ăn mòn
  displacement of oil from porous media
  đẩy dầu ra khỏi môi trường xốp
  displacement of oil from porous media
  di chuyển của dầu khỏi môi trường xốp
  Entertainment and Media (E&M)
  giải trí và môi trường
  interactive media
  môi trường tương tác
  MAU (mediaaccess unit)
  bộ truy cập môi trường
  mechanics of grained media
  cơ học môi trường hạt
  mechanics of loose media
  cơ học môi trường rời
  Media Access (MA)
  Truy nhập môi trường, Truy nhập phương tiện
  Media Access Control (ATM) (MAC)
  điều khiển truy nhập môi trường
  media access unit
  bộ truy cập môi trường
  Media Access Unit (MAU)
  khối truy nhập môi trường
  Media Control Architecture (MCA)
  cấu trúc điều khiển môi trường
  Media Control Architecture (MCA)
  kiến trúc điều khiển môi trường
  Media Control Interface (MCI)
  giao diện điều khiển môi trường
  media conversion
  sự chuyển đổi môi trường
  media conversion buffer
  bộ đệm chuyển đổi môi trường
  media converter
  bộ chuyển đổi môi trường
  media defects
  sai hỏng môi trường
  Media Device Control Protocol (MDCP)
  giao thức điều khiển thiết bị môi trường
  media eraser
  bộ xóa môi trường
  media orientation
  sự định hướng môi trường
  metallic media
  môi trường kim loại
  mixed-media system
  hệ thống đa môi trường
  Open Media Framework (OMF)
  khung môi trường mở
  Packet Media Access Controller (PMAC)
  bộ điều khiển truy nhập môi trường gói
  Physical Media Specific (PMS)
  đặc trưng môi trường vật lý
  statics of loose media
  tĩnh học các môi trường rời
  storage media
  môi trường bộ lưu trữ
  storage media
  môi trường bộ nhớ
  theory of loose media
  cơ học môi trường rời
  TM (transmissionmedia)
  môi trường phát
  transmission media
  môi trường truyền thông
  Twisted Pair Media Interface Connector (TP-MIC)
  đầu nối giao diện của môi trường đôi dây xoắn
  Wireless Media Access Control (WMAC)
  điều khiển truy nhập môi trường vô tuyến
  ở giữa
  phương tiện
  A Media Gateway Control Protocol (MGCP) (NOTIFY)
  NOTIFY-một giao thức điều khiển cổng phương tiện (MGCP)
  Digital Storage Media (DSM)
  phương tiện nhớ số
  electronic media
  phương tiện điện tử
  European Multi-media Forum (EMF)
  Diễn đàn đa phương tiện châu Âu
  H.225-Media Stream Packetisation And Synchronization On Non -Guaranteed Quality Of Service ITU Recommendation (H.225)
  Khuyến nghị của ITU H.225 về gói hóa và đồng bộ hóa dòng phương tiện theo chất lượng dịch vụ không được đảm bảo
  Isochronous Media Access Control (IMAC)
  điều khiển truy nhập phương tiện đẳng thời
  magnetic media
  phương tiện mang từ tính
  MCA (mediacontrol architecture)
  hệ điều khiển phương tiện
  Media Access (MA)
  Truy nhập môi trường, Truy nhập phương tiện
  media access method
  phương pháp truy nhập phương tiện
  Media Access Point (MAP)
  điểm truy nhập phương tiện
  media eraser
  bộ xóa phương tiện
  Media Gateway (MG)
  Cổng phương tiện (thuật ngữ tiêu chuẩn chung để chỉ Gateway)
  Media Gateway Control Protocol (MGCP)
  giao thức điều khiển cổng phương tiện
  Media Gateway Controller (MGC)
  Bộ điều khiển cổng phương tiện (thuật ngữ chung chỉ VSC)
  Media Independent Interface (MII)
  giao diện không phụ thuộc phương tiện
  Media Interface Cards (MIC)
  các tấm phối ghép phương tiện
  Media Interface Connector (MIC)
  đầu nối của giao diện phương tiện
  Media Service Clients (MSC)
  khách hàng dịch vụ phương tiện
  mixed-media system
  hệ thống đa phương tiện
  Multi Media Access Centre (MMAC)
  trung tâm truy nhập đa phương tiện
  Multi Media Presentation Manager (MMPM)
  bộ quản lý trình diễn đa phương tiện
  Multi-media and Hyper-media Information coding Expert Group (MHEG)
  nhóm chuyên gia mã hóa thông tin đa phương tiện và siêu phương tiện
  Multiple Media Service Instant (MMSI)
  thời điểm dịch vụ đa phương tiện
  Personal Computer Media Interface Module (PCMIM)
  khối giao diện phương tiện máy tính cá nhân
  physical media
  phương tiện vật lý
  removable media
  phương tiện di dời được
  removable media
  phương tiện tháo lắp được
  storage media
  phương tiện nhớ
  telecommunication media
  phương tiện viễn thông
  TM (transmissionmedia)
  phương tiện truyền thông
  transmission media (TM)
  phương tiện phát
  transmission media (TM)
  phương tiện truyền thông
  trung bình

  Kinh tế

  các phương tiện truyền thông
  media analysis
  phân tích các phương tiện truyền thông
  media buying
  sự mua các phương tiện truyền thông

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X