• Kỹ thuật chung

    sự trét

    Giải thích EN: To seal cracks in a borehole using cement, mud cake, or the like. Giải thích VN: Hàn các vết nứt trong một lỗ khoan sử dụng xi măng, vữa bùn, v.v..

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X