• Giao thông & vận tải

  phiếu nhập kho

  Kinh tế

  biên lai kho
  warehouse receipt clause
  điều khoản biên lai kho
  biên nhận lưu kho
  giấy biên nhận lưu kho
  giấy chứng nhận lưu kho

  Giải thích VN: Là một loại chứng từ ám chỉ quyền sở hữu của một loại hàng hóa tại một nhà kho hoặc một phương tiện lưu giữ đã được chứng nhận.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X