• /´weistrəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người lười biếng vô tích sự

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sản phẩm hang

  Cơ - Điện tử

  Phế phẩm, sản phẩm hỏng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X