• /´prɔdigl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hoang phí (về việc tiêu tiền, sử dụng tài nguyên)
  prodigal housekeeping
  việc quản lý gia đình hoang phí
  ( + of) rộng rãi, hào phóng (với cái gì)
  prodigal of favours
  ban ân huệ rộng rãi
  natural is prodigal of her gifts
  thiên nhiên ban tặng rất hào phóng
  the prodigal (son)
  đứa con hoang toàng
  the return of the prodigal son
  sự trở lại của đứa con hoang toàng

  Danh từ

  Người hoang phí

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hoang phí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X