• /´wɔtʃ¸wə:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khẩu lệnh, khẩu lệnh (của một đảng, một nhóm..)
  Mật khẩu, mật mã riêng (như) password

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X