• /ˈpæsˌwɜrd , ˈpɑsˌwɜrd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khẩu lệnh

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Khẩu lệnh, mật khẩu, mật hiệu

  Toán & tin

  mật lệnh

  Giải thích VN: Một công cụ bảo vệ an toàn, dùng để xác định đúng người sử dụng được phép đối với một chương trình máy tính hoặc mạng máy tính, và để xác định các phạm vi quyền hạn của họ như chỉ đọc ra, được đọc và ghi, hoặc được sao chép các tệp.

  mật khẩu

  Giải thích VN: Một công cụ bảo vệ an toàn, dùng để xác định đúng người sử dụng được phép đối với một chương trình máy tính hoặc mạng máy tính, và để xác định các phạm vi quyền hạn của họ như chỉ đọc ra, được đọc và ghi, hoặc được sao chép các tệp.

  communication authority password
  mật khẩu quyền truyền thông
  keyboard password
  mật khẩu bàn phím
  Master Password
  mật khẩu chủ
  password control
  điều khiển mật khẩu
  password control
  đối tượng mật khẩu
  password entry
  mục nhập mật khẩu
  password expiration
  hết hạn mật khẩu
  password expiration
  mãn hạn mật khẩu
  password file
  tệp mật khẩu
  password protection
  bảo vệ bằng mật khẩu
  password protection
  an toàn mật khẩu
  password security
  bảo vệ mật khẩu
  password security
  an toàn mật khẩu
  PIN (passwordnumber)
  số mật khẩu
  power-on password
  mật khẩu khởi động
  user password
  mật khẩu của user
  mật khẩu, mật lệnh

  Kỹ thuật chung

  từ khóa
  từ nhận dạng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X