• Kỹ thuật chung

    khoan giếng

    Giải thích EN: A specialized power-drilling apparatus used to tap very deep groundwater reservoirs. Giải thích VN: Một thiết bị chuyên dụng bằng điện sử dụng để nhằm khoan sâu xuống lòng đất để lấy nước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X