• (đổi hướng từ Reservoirs)


  /ˈrɛzərˌvwɑr/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hồ chứa, bể chứa nước (tự nhiên, nhân tạo); đồ chứa (chất lỏng)
  Kho, kho dự trữ, nguồn cung cấp (sự kiện..)
  a reservoir of knowledge
  kho kiến thức
  a reservoir of strength
  nguồn sức mạnh

  Ô tô

  bể chứa nhiên liệu
  bình chứa chất lỏng

  Giải thích VN: Là bình chứa dung dịch chảy tràn vào khi thể tích dung dịch tăng lên do nhiệt độ cao.

  bình chứa nhiên liệu
  thùng chứa, bình chứa (chất lỏng)

  Toán & tin

  kho, vật chứa

  Vật lý

  bể chứa (chất lỏng)

  Xây dựng

  bể rãnh

  Y học

  kho, ổ chứa, bể chứa, nguồn

  Kỹ thuật chung

  bể chứa
  annual storage reservoir
  bể chứa nước trong năm
  clear-water reservoir
  bể chứa nước trong
  compensator reservoir
  bể chứa bù
  compensator reservoir
  bể chứa điều áp
  earth reservoir
  bể chứa ngầm
  earthen reservoir
  bể chứa đào xuống đất
  equalizing reservoir
  bể chứa nước điều hòa
  life of reservoir
  tuổi thọ bể chứa nước
  reservoir lining
  lớp lát bể chứa
  reservoir pressure
  áp suất bể chứa
  storage reservoir
  bể chứa nước
  underground gas storage reservoir
  bể chứa khí ngầm
  underground storage reservoir
  bể chứa ngầm
  unsealed reservoir
  bể chứa không kín
  usable reservoir storage
  dung tích có ích bể chứa
  void rate (reservoir)
  hệ số rỗng (của bể chứa)
  water reservoir
  bể chứa nước
  bể chứa nước
  annual storage reservoir
  bể chứa nước trong năm
  clear-water reservoir
  bể chứa nước trong
  equalizing reservoir
  bể chứa nước điều hòa
  life of reservoir
  tuổi thọ bể chứa nước
  bể chứa xăng dầu
  bể thu nước
  bình chứa

  Giải thích EN: A tank, receptacle, or other repository that is used to hold and store water or another fluid.

  Giải thích VN: Một bể, đồ đựng hay các chỗ chứa khác được dùng để giữ và trữ nước hay các chất lỏng khác.

  air reservoir
  bình chứa gió nén
  air-reservoir
  bình chứa khí ép
  coolant reservoir
  bình chứa chất tải lạnh
  dry reservoir
  bình chứa hơi khô
  heat reservoir
  bình chứa nhiệt
  liquid refrigerant reservoir
  binh chứa môi chất lạnh lỏng
  liquid refrigerant reservoir
  bình chứa môi chất lạnh lỏng
  oil reservoir
  bình chứa dầu
  oil separation reservoir
  bình (chứa để) tách dầu
  refrigerant reservoir
  bình chứa môi chất lạnh
  toner reservoir
  bình chứa mực
  hồ chứa

  Giải thích EN: Specifically, a large area, natural or artificial, that holds water for a municipal water supply or for such other purposes as irrigation or recreation..

  Giải thích VN: Một khu vực rộng, tự nhiên hay nhân tạo, giữ nước nhằm mục đích cấp nước cho thành phố hay cho các mục đích khác như tưới tiêu hay giải trí.

  annual storage reservoir
  hồ chứa nước trong năm
  balancing reservoir
  hồ chứa nước điều hòa
  catchment area of reservoir
  lưu vực hồ chứa
  compensating reservoir
  hồ chứa nước điều hòa
  emergency reservoir operation
  sự cấp cứu hồ chứa
  fill-up water storage reservoir
  hồ chứa nước chảy đến
  fill-up water storage reservoir
  hồ chứa nước tràn ngập
  flood control reservoir
  hồ chứa chống lũ
  flood control reservoir
  hồ chứa lũ
  flood storage reservoir
  hồ chứa lũ
  hydraulic reservoir
  hồ chứa nước thủy lực
  impounding reservoir
  hồ chứa đa dụng
  irrigation reservoir
  hồ chứa để tưới ruộng
  power electric reservoir
  hồ chứa để phát điện
  power reservoir
  hồ chứa để phát điện
  regulating reservoir
  hồ chứa điều chỉnh được
  regulating reservoir
  hồ chứa nước điều tiết
  regulation reservoir operation
  thao tác điều tiết hồ chứa
  replenishment of reservoir
  sự làm đầy lại hồ (chứa)
  reservoir basin
  hồ chứa dự trữ nước
  reservoir bottom gate
  cửa đáy hồ chứa
  reservoir bottom sector gate
  cửa quạt đáy hồ chứa
  reservoir capacity
  dung tích hồ chứa nước
  reservoir design flood
  lũ thiết kế hồ chứa
  reservoir ecology
  sinh thái hồ chứa
  reservoir elevation
  mức nước hồ chứa
  reservoir foundation
  lòng hồ chứa
  reservoir hydraulicking
  thủy lực học hồ chứa
  reservoir life
  tuổi thọ hồ chứa nước
  reservoir loss
  tổn hao nước hồ chứa
  reservoir operation
  sự vận hành hồ chứa
  reservoir precipitation
  lượng mưa mặt hồ chứa
  reservoir regime
  chế độ hồ chứa
  reservoir storage
  dung tích hồ chứa nước
  reservoir surface
  mặt hồ chứa nước
  reservoir yield
  dòng chảy vào hồ chứa
  secondary reservoir
  hồ chứa nước phụ
  secondary reservoir
  hồ chứa nước phụ (ở thượng lưu)
  single purpose reservoir operation
  sự khai lợi hồ chứa đơn dụng
  storage reservoir
  hồ chứa nước
  volume of reservoir
  dung tích hồ chứa
  water reservoir
  hồ chứa nước
  hồ chứa nước
  annual storage reservoir
  hồ chứa nước trong năm
  balancing reservoir
  hồ chứa nước điều hòa
  compensating reservoir
  hồ chứa nước điều hòa
  fill-up water storage reservoir
  hồ chứa nước chảy đến
  fill-up water storage reservoir
  hồ chứa nước tràn ngập
  hydraulic reservoir
  hồ chứa nước thủy lực
  regulating reservoir
  hồ chứa nước điều tiết
  reservoir capacity
  dung tích hồ chứa nước
  reservoir life
  tuổi thọ hồ chứa nước
  reservoir storage
  dung tích hồ chứa nước
  reservoir surface
  mặt hồ chứa nước
  secondary reservoir
  hồ chứa nước phụ
  secondary reservoir
  hồ chứa nước phụ (ở thượng lưu)
  hồ
  hồ nhân tạo
  két
  kho chứa
  kho dự trữ
  đồ chứa
  máy khoan xoắn
  phi chứa nước
  thùng
  brake-fluid reservoir
  thùng chất lỏng
  brine reservoir
  thùng chứa nước muối
  equalizing reservoir
  thùng điều chỉnh
  equalizing reservoir
  thùng đối trọng
  equalizing reservoir
  thùng gió bình quân
  hydraulic fluid reservoir
  thùng chứa chất lỏng thủy lực
  main air-reservoir
  thùng gió chính
  main air-reservoir pressure
  áp lực thùng gió chính
  main reservoir pipe
  đường ống dẫn thùng gió chính
  oil reservoir
  thùng dầu
  recharging of the reservoir
  nạp lại gió thùng gió phụ
  reservoir drain cock
  van xả nước thùng gió
  reservoir filling time
  thời gian nạp gió thùng gió
  reservoir trap
  quang treo thùng gió
  supply reservoir
  thùng gió cung cấp
  timing reservoir
  thùng gió thời gian
  thùng chứa xăng dầu
  tầng chứa
  anticlinal reservoir
  tầng chứa dạng nếp lồi
  brine reservoir
  tăng chứa nước muối
  layer reservoir
  tầng chứa dạng lớp
  lenticular reservoir
  tầng chứa dạng thấu kính
  multilayer reservoir
  tầng chứa nhiều lớp
  multilayer reservoir
  tầng chứa nhiều vỉa
  reservoir energy
  năng lượng của tầng chứa (dầu, khí)
  reservoir engineering
  cơ chế tầng chứa
  reservoir engineering
  kỹ thuật tầng chứa
  reservoir pressure
  áp suất tầng chứa
  unsealed reservoir
  tầng chứa không kín
  vỉa dầu

  Kinh tế

  bể chứa nước
  scouring reservoir
  bể chứa nước rửa
  scouring reservoir
  bể chứa nước sạch

  Nguồn khác

  Môi trường

  Hồ chứa
  Một vùng trũng tự nhiên hay nhân tạo bất kỳ dùng để chứa, điều hòa hoặc kiểm soát lượng nước.


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X