• Kỹ thuật chung

  làm lạnh nước
  absorption water chilling plant
  máy làm lạnh nước kiểu hấp thụ
  self-contained water chilling equipment
  máy làm lạnh nước độc lập
  self-contained water chilling machine
  máy làm lạnh nước độc lập
  self-contained water chilling machinery
  máy làm lạnh nước độc lập
  thermoelectric water chilling
  làm lạnh nước nhiệt điện
  thermoelectric water chilling (cooling)
  sự làm lạnh nước nhiệt điện
  water-chilling capacity
  năng suất làm lạnh nước
  water-chilling installation
  hệ (thống) làm lạnh nước
  water-chilling installation
  trạm làm lạnh nước
  water-chilling installation (plant)
  hệ thống làm lạnh nước
  water-chilling plant
  hệ (thống) làm lạnh nước
  water-chilling plant
  trạm làm lạnh nước
  hệ (thống) máy sản suất nước lạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X