• /mə'ʃi:nəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy móc, máy; thiết bị
  Cách cấu tạo, cơ cấu máy móc; thiết bị vận động
  (nghĩa bóng) bộ máy, cơ quan; cơ cấu; thể chế
  the machinery of government
  bộ máy chính quyền
  (sân khấu) thiết bị sân khấu
  Công cụ; phương pháp
  the machinery of communications
  công cụ giao tiếp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  máy (móc); cơ cấu; dụng cụ (nói chung)

  Xây dựng

  máy móc, thiết bị

  Cơ - Điện tử

  Thiết bị, máy móc

  Cơ khí & công trình

  hệ thống máy

  Kỹ thuật chung

  máy (móc)
  máy móc
  thiết bị
  air cycle refrigeration machinery
  thiết bị lạnh chu trình khí
  ammonia refrigerant equipment [machinery]
  thiết bị lạnh amoniac
  ammonia refrigerant machinery
  thiết bị lạnh amoniac
  cable armoring machinery
  thiết bị bọc dây cáp
  can making machinery
  thiết bị làm đồ hộp
  carbonizing machinery
  thiết bị cốc hóa
  carbonizing machinery
  thiết bị thấm cacbon
  carburizing machinery
  thiết bị thấm cacbon
  commercial refrigeration equipment [machinery]
  thiết bị lạnh thương nghiệp
  commercial refrigeration machinery
  thiết bị lạnh thương mại
  conveying machinery
  thiết bị vận chuyển
  cryogenic freezing machinery
  trang thiết bị kết đông cryo
  cryogenic machinery
  trang thiết bị cryo
  elevating machinery
  thiết bị nâng
  extracting machinery
  thiết bị tách (chiết)
  filtering machinery
  thiết bị lọc
  forging machinery
  thiết bị rèn
  foundry machinery
  thiết bị đúc
  freezing machinery
  thiết bị kết đông
  freight handling machinery
  thiết bị xếp-dỡ
  handling machinery
  thiết bị xếp-dỡ
  heat exchange machinery
  thiết bị trao đổi nhiệt
  heat-transfer machinery
  thiết bị trao đổi nhiệt
  hermetically sealed refrigerating machinery
  thiết bị lạnh (có máy nén) kín
  hermetically sealed refrigerating machinery
  thiệt bị lạnh (có máy nén) kín
  humidifying machinery
  thiết bị gia ẩm
  humidifying machinery
  thiết bị làm ẩm
  hydraulic machinery
  thiết bị thủy lực
  loading machinery
  thiết bị bốc xếp
  loading machinery
  thiết bị xếp-dỡ
  packing machinery
  thiết bị bao gói
  pickling machinery
  thiết bị rửa axit
  pickling machinery
  thiết bị tẩy gỉ
  plywood machinery
  thiết bi xẻ ván
  pneumatic machinery
  thiết bị khí ép
  road building machinery
  thiết bị làm đường
  road building machinery
  thiết bị xây dựng đường
  sand cutting-and-screening machinery
  thiết bị chuẩn bị cắt khuôn
  self-contained refrigerating equipment (machinery)
  thiết bị lạnh độc lập
  self-contained refrigerating machinery
  thiết bị lạnh độc lập
  specialized refrigeration equipment (machinery)
  thiết bị lạnh chuyên dùng
  stone quarrying machinery
  thiết bị khai thác mỏ đá
  tin foil machinery
  thiết bị làm thiếc lá
  trailer for public works machinery and equipment
  rơmoóc vận chuyển máy móc và thiết bị xây dựng
  transport refrigerating machinery
  thiết bị lạnh vận tải
  unloading machinery
  thiết bị bốc dỡ
  wire nail machinery
  thiết bị sản xuất đinh (từ dây thép)
  woodworking machinery
  thiết bị gia công gỗ

  Kinh tế

  bộ máy
  bộ phận máy móc
  buồng máy
  cơ quan
  machinery for consultation
  cơ quan tư vấn
  cơ cấu
  cơ cấu, bộ máy
  cơ giới máy móc
  cơ giới, máy móc
  cơ khí
  đoàn thể
  guồng máy
  machinery of business
  guồng máy kinh tế
  machinery of business (the..)
  guồng máy kinh tế
  thiết bị
  baker's machinery
  thiết bị lò nướng bánh
  butter machinery
  thiết bị làm bơ
  can-making machinery
  thiết bị làm hộp sắt
  canning machinery
  thiết bị làm đồ hộp
  casing cleaning machinery
  thiết bị chế biến lòng
  cooling machinery
  thiết bị lạnh
  depilating machinery
  thiết bị tạo lông cứng
  dough-making machinery
  thiết bị chuẩn bị bột nhào
  fish processing machinery
  thiết bị chế biến cá
  flour dressing machinery
  thiết bị rây bột
  freeze-drying machinery
  thiết bị sấy thăng hoa
  fumigation machinery
  thiết bị phun khói sát trùng
  ice making machinery
  thiết bị tạo băng
  killing machinery
  thiết bị chế biến gia súc
  meat packing machinery
  thiết bị chế biến thịt
  refrigerating machinery
  thiết bị lạnh
  slaughtering machinery
  thiết bị chế biến gia súc
  sugar machinery
  thiết bị sản xuất đường
  tinning machinery
  thiết bị làm đồ hộp
  tổ chức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X