• Kỹ thuật chung

  nước đá
  dry water ice
  nước đá không ướt
  raw water ice
  nước đá thô
  raw water ice
  nước đá từ nước thô
  sea water ice generator
  máy làm (nước) đá từ nước biển
  sea water ice maker
  máy làm (nước) đá từ nước biển
  sea water ice plant
  trạm sản xuất (nước) đá từ nước biển
  water ice bunker
  bunke (nước) đá
  water ice bunker
  bunke nước đá
  water ice bunker
  thùng chứa (nước) đá
  water ice bunker
  thùng chứa nước đá
  water ice cooling
  làm lạnh bằng (nước) đá
  water ice cooling
  sự làm lạnh bằng nước đá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X